SHVS

Medlemsavgifter

Medlemsavgift Hara IF

Familjemedlemskap: 400 kronor (för år 2022)
Märk inbetalningen med
ADRESS, 
Ex, Hara 405

Enskild medlem: 200 kronor

Märk inbetalningen med
ADRESS, 
Ex, Hara 405

Inbetalning sker till 
Bankgiro 5748-2606

Eller Swish
1232493708

Med Vänlig Hälsning 
Hara IF

Script logo