SHVS

Logen Jätten

Hara Föreningshus, Jättenborg, tillhör logen 2240 Jätten som är en nykterhetsförening med 15 medlemmar. Junior- och ungdomsverksamheten är för närvarande vilande.
Nya medlemmar är välkomna att kontakta ordf. Märit Antonsson (063-41081).

Vi anordnar bingospel varje torsdag med undantag för 3 månader på sommaren. Bingon börjar kl 18.45 med väntbingo. Inkomsten därifrån används till underhåll och reparation av fastigheten.

Varje tisdag träffas ”terapigruppen” 9.30 –13.30. Exempel på verksamhet: 11.15 gymnastik, 12.00 fika, i övrigt handarbeten av olika slag och vävning m.m. (Till terapin är alla välkomna inte bara pensionärer.) Kursverksamhet via NBV bedrivs. Aktuellt nu är släktforsking på dator med start i oktober.
Anmälan kan göras till 063-410 00 /070-2978224.
Lokalerna hyrs ut till olika evenemang, kalas, bröllop, årsmöten m.m. Bokning hos vaktmästaren på telefon 063-410 00.

Script logo