SHVS

Historik

Allt började den 5 april 1998, då ett trettiotal intresserade samlades för att forma en ny idrottsförening i byn. Grunden var det som Hara 4H byggt upp och de flesta som engagerat sig är de samma i bägge föreningarna. Vad man kan konstatera är att det tar mycket tid och kraft att jobba ihop sig och hitta de former som passar bäst att jobba ihop på.
Taget ur Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 98/99

Stipendium till Hara IF
Hara IF fick onsdagen 7 maj 2003 motta 15 000 kronor ur Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för ungdom i Sverige. Hara IF uppmuntrades för ”berömvärt ungdomsarbete”. Priset delades ut av landshövding Maggi Mikaelsson. Totalt tretton föreningar från Jämtland sökte och bland dem valdes Hara IF.

Script logo