SHVS

Hara byalag

Hara byalag och Hara Bodlägdens väglyseföreningen.
Ordförande: Erik Olofsson 

Byalagets adress: Hara byalag
Hara 170
832 94 Orrviken.
E-post: byalaget@hara.se
Organisationsnummer: 893202-7363 

Script logo