SHVS

EFS i Hara

I Hara och Orrviken finns ett gäng i olika åldrar som träffas regelbundet (oftast varannan vecka) för att läsa Bibeln och be tillsammans. Vi kallar det för hemgrupp, just för att vi träffas hemma hos varandra. Denna grupp är öppen så om man är intresserad av att komma är det bara att ta kontakt för att höra var och när vi ses.

Historik
EFS i Hara är en förening vars vision är: Att finnas på plats för bygdens befolkning och inspirera till att upptäcka Gud och få en personlig relation med Jesus Kristus.

I september 2011 bildades formellt EFS-gruppen (en enklare form av EFS-förening) som vi kort och gott kallar EFS i Hara. EFS är en del av Svenska kyrkan och vi har nära samarbete med bland annat Sunne kyrka och EFS-föreningen i Östersund. Vi vill hålla goda relationer med många olika kristna sammanhang, såväl lokala kyrkor, församlingar och föreningar som olika samfund på regional och nationell nivå. Vi vill även samarbeta med lokala företagare och lokala föreningar. Är du nyfiken så kolla in de aktuella evenemangen eller kontakta oss gärna på mail: efsihara@yahoo.se

I Hara finns fd Hara missionshus. Huset har sedan det byggdes (1921/1922) fungerat som en samlingsplats för kristen gemenskap. Fram till 2006 utgjorde gemenskapen en egen församling, som var ansluten till Svenska missionskyrkan. När församlingen lades ner tog Odenslundskyrkan i Östersund över som ägare av huset och förvaltade arvet och traditionen. Från december 2011 till november 2015 ägdes huset av Jens Larsson, som under hela 2011 hyrt lägenheten i missionshuset. Från 2011 växte en liten grupp fram, med både gamla och nya bybor, som vill satsa på en nystart av en kristen gemenskap i Hara med omnejd.

Under åren 2010-2015 arrangerade vi våra gudstjänster och övriga arrangemang i Hara Missionshus, och från 2016 kommer vi ha möjlighet att ordna arrangemang av olika slag på Hara Föreningshus där vi då hyr lokalerna.

Stadgar

  1. § EFS i Hara vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Gruppen vill verka för detta utifrån evangelisk-luthersk trosgrund. Gruppen är ansluten till EFS. EFS är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan.
  2. § EFS Medlem kan var och en bli som bejakar och vill verka för denna målsättning och stöder EFS grundtankar. En förteckning över gruppens medlemmar skall finnas.
  3. § EFS Gruppens medlemmar kallas minst en gång per år till ett möte där beslut fattas om vem som företräder gruppen, som sammankallande och ombud, och där övriga gemensamma beslut fattas.
Script logo