SHVS

Bokningar aktivitetshuset

Uthyrning 100 kr/h eller 500 kr/hel dag för medlemmar.
Ljud enligt överenskommelse.
Discobelysning kan hyras för 100 kr gången.
Användning av bastu 200 kr
Nyrenoverad konferensdel hyrs ut för 100 kr per tillfälle
Vid frågor kring bokning och lån av nyckel kontakta Charlotte Lundvall 070-2500689
Gympaavgift: 250 kr per termin
Nyckel till gym: Daniel Eriksson 070-3680735

Egen nyckel till gym och gymnastikhall
Det går att få egen nyckel till gym och gymnastikhall för den som önskar. Det  är det nya låssystemet iLOQ som sponsrats av BBGruppen/Östersunds Låstjänst som gör det möjligt. Kostnad för egen nyckel 600 kr/år.


Script logo