SHVS

Lördag 3 juni

Lördag 3 juni är det städdag på bryggan kl. 10–15 ca. Därefter årsmöten för Hara Bryggas Vänner, Hara Byalag och Väglyseföreningen. Samtliga begivenheter är på Hara Ångbåtsbrygga.
Välkomna!

Script logo