Hara - en lång by med utsikt!

Fotomontage från Triventus. Längst till vänster, rödmarkerad, syns det befintliga som står i Persåsen. Det 53 nya verken är 42 procent högre och blinkar...

   
  • Storleksjämförelse

Vindkraftverken i Dalåsen

Berg beslutar sig om vindkraften nu i november.
Bara för att förstå vidden av det hela har vi fått ta del av ett fotomontage som gjorts av Triventus. Klicka på vyn från Jättenborg ovan för större version. Klicka sedan på bilden under där det finns en bild som visar storleken på det befintliga vindkraftverket i Persåsen jämfört med de 53 nya som är tänkt att placeras i vår utsikt. Höjduppgifterna kommer från Triventus. Även Frösötornet och Arctura finns med som jämförelse.

Att tro att denna vindkraftpark enbart kommer att påverka Gräftåvallen är fel. Den kommer att påverka utsikten för större delen av storsjöbygden. Och den kommer att hamna precis mitt i utsikten för oss i Hara. Ändå är det en enda kommun av de fyra runt Storsjön som har rätt att avgöra det hela, nämligen Bergs kommun. I sann demokratisk ordning...

Frågan kommer att behandlas i kommunstyrelsen 8 november och det kan därefter bli beslut i kommunfullmäktige tidigast 29 november.

S i Berg säger nej...
C försiktigt positiv...


Mer om projektet samt dokument att ladda ner hittar du här hos
Triventus.