Hara - en lång by med utsikt!

SKÄRPNING NÄR DET GÄLLER BREVLÅDORNA!
Det finns flera brevlådor i byn som helt saknar identifikation. Det finns inget nummer, inget namn, rätt och slätt ingenting står där.
SÄTT ÅTMINSTONE UT NUMRET PÅ BREVLÅDAN om ni nu absolut inte vill skylta med namnet där.

Stadgar

  1. § EFS i Hara vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Gruppen vill verka för detta utifrån evangelisk-luthersk trosgrund. Gruppen är ansluten till EFS. EFS är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan.
  2. § EFS Medlem kan var och en bli som bejakar och vill verka för denna målsättning och stöder EFS grundtankar. En förteckning över gruppens medlemmar skall finnas.
  3. § EFS Gruppens medlemmar kallas minst en gång per år till ett möte där beslut fattas om vem som företräder gruppen, som sammankallande och ombud, och där övriga gemensamma beslut fattas.