Hara - en lång by med utsikt!

Stadgar

  1. § EFS i Hara vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Gruppen vill verka för detta utifrån evangelisk-luthersk trosgrund. Gruppen är ansluten till EFS. EFS är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan.
  2. § EFS Medlem kan var och en bli som bejakar och vill verka för denna målsättning och stöder EFS grundtankar. En förteckning över gruppens medlemmar skall finnas.
  3. § EFS Gruppens medlemmar kallas minst en gång per år till ett möte där beslut fattas om vem som företräder gruppen, som sammankallande och ombud, och där övriga gemensamma beslut fattas.