Hara - en lång by med utsikt!

Skepparns loge

Här är en liten bildberättelse hur det gick till när Skepparns loge byggdes ut med riktigt kök och toaletter. De flesta fotona är tagna av Göran van der Maaten

Det börjar med en planritning efter måttskisser och önskemål

och fortsätter med fasadritningar

Sedan börjar man snickra...

och diskutera hur man ska göra..

Man både snickrar, målar och diskuterar..

och målar lite mer noggrant

och målar slutligen färdigt.

Så är det dags för arbetet med grunden

Den isoleras ordentligt.

Det är viktigt att alla rör och brunnar är på plats innan gjutningen

När grunden är färdig sätts väggblocken på plats

Nu börjar det likna nåt.

Avloppet görs i ordning

Elkablar grävs ner

Entreprenörn kontrollerar

Efter ett tag ser det då ut så här. Om man kommer uppifrån vill säga.