Hara - en lång by med utsikt!

Medlemsavgifter 2017

Medlemsavgift Hara IF 2017
Enskild medlem: 200 kronor
På inbetalningen skall det framgå ADRESS, NAMN och ÅLDER
(För barn och ungdomar under 21 år skall födelsenumret (6 siffror) anges och för personer över 21 skall över 21 anges)
Ex, Hara 405, 83294 Orrviken, Harald Hurtig, över 21

Familjemedlemskap: 300 kronor
På inbetalningen skall det framgå ADRESS, NAMN och ÅLDER för samtliga familjemedlemmar.
(För barn och ungdomar under 21 år skall födelsenumret (6 siffror) anges och för personer över 21 skall över 21 anges)
Ex, Hara 405, 83294 Orrviken, Harald Hurtig, över 21, Harriet Kvick, Över 21, Lina Kvick, 020620, Peter Kvick, 040222

Inbetalning sker till Bankgiro 5748-2606
Vid frågor, kontakta Andreas Karlsson på telefon 070 6678648

Med Vänlig Hälsning
Lars-Göran Eriksson
Ordförande Hara IF