Hara - en lång by med utsikt!

SKÄRPNING NÄR DET GÄLLER BREVLÅDORNA!
Det finns flera brevlådor i byn som helt saknar identifikation. Det finns inget nummer, inget namn, rätt och slätt ingenting står där.
SÄTT ÅTMINSTONE UT NUMRET PÅ BREVLÅDAN om ni nu absolut inte vill skylta med namnet där.

Logen Jätten

Hara Föreningshus, Jättenborg, tillhör logen 2240 Jätten som är en nykterhetsförening med 15 medlemmar. Junior- och ungdomsverksamheten är för närvarande vilande.
Nya medlemmar är välkomna att kontakta ordf. Märit Antonsson (063-41081).
Vi anordnar bingospel varje torsdag med undantag för 3 månader på sommaren. Bingon börjar kl 18.45 med väntbingo. Inkomsten därifrån används till underhåll och reparation av fastigheten. Varje tisdag träffas ”terapigruppen” 9.30 –13.30. Exempel på verksamhet: 11.15 gymnastik, 12.00 fika, i övrigt handarbeten av olika slag och vävning m.m. (Till terapin är alla välkomna inte bara pensionärer.) Kursverksamhet via NBV bedrivs. Aktuellt nu är släktforsking på dator med start i oktober.
Anmälan kan göras till 063-410 00 /070-2978224.
Lokalerna hyrs ut till olika evenemang, kalas, bröllop, årsmöten m.m. Bokning hos vaktmästaren på telefon 063-410 00.