Hara - en lång by med utsikt!

  • Lilliesköldstallen

Lilliesköldstallen

Haras symbol är Lilliesköldstallen, som står i ensamt majestät bredvid vägen med sin karakteristiska krona.

”Nu blir du inte högre” lär komminister Johan Adolf Lilliesköld sagt när han kapade tallen en gång i tiden. Tallen var förmodligen då så liten att det gick att böja ner toppen och bryta eller hugga av den.

Lilliesköld brukade hemmanet Nygården i Hara på 1830-talet. Den växande barnaskaran under perioden som adjunkt i Sunne, tvingade honom att extraknäcka med jordbruk.

Vid hembygdsdagen 1955 bestämde Sunne hembygdsförening att trädet skulle heta Lilliesköldstallen.

Källa: Sunnebygden 1981.