Hara - en lång by med utsikt!

Lördag 1 september
Vi firar den nya gång- och cykelbanan med invigning.
Vid Föreningshuset kl. 12 - 15
Varmt välkomna!

Kontaktpersoner

Ordförande
Lars-Göran Eriksson
Hara 425
Tel 070 5367918

Kassör
Andreas Karlsson
Hara 390
Tel 070 6678648