Hara - en lång by med utsikt!

Lördag 1 september
Vi firar den nya gång- och cykelbanan med invigning.
Vid Föreningshuset kl. 12 - 15
Varmt välkomna!

Hara på Facebook

Hara finns nu på Facebook. Dels med en egen offentlig sida och dels som en Facebookgrupp.

Hemsidan Hara på Facebook
Facebookgruppen Hara