Hara - en lång by med utsikt!

  • Skylt som sattes upp till nyinvigningen 1994

Hara Ångbåtsbrygga

Bryggan byggdes cirka 1890. Under åren har den reparerats ett flertal gånger, senast 1993–1994. Det var tack vare ett stort engagemang från byns invånare via ideellt arbete, ALU-pengar samt gåvor i form av pengar och timmer som gjorde renoveringen möjlig den gången. Vid bryggan kan ångarna Thomée och Östersund lägga till. Här kan man bada, fiska och lägga till med båten. Möjlighet finns till camping.

En idéell förening har bildats för att driva och bevara bryggan – Hara Ångbåtsbryggas vänner .

  • Skepparns loge

    Skepparns loge befanns efter ett tag vara alldeles för liten för att få till ett vettigt kök. Riktiga toaletter var också sådant som fattades och saknades. Se hur Haraborna fick till det...