Hara - en lång by med utsikt!

Byalaget

Hara byalag och Hara bodlägdens väglyseföreningen.
Ordförande: Alexandra Morén, tel: 073-06 16 046
Vice ordförande: Jonny Norlander
Sekreterare: Maria Edfalk
Kassör: Sabine Dahlberg
Väglysesansvarig: Stefan Magnusson
Suppleant: Hannes Högmark och Arne Ny.

Byalagets adress: Hara byalag
Hara 170
832 94 Orrviken.
E-post: byalaget@hara.se
Organisationsnummer: 893202-7363