Hara - en lång by med utsikt!

Byalaget

Hara byalag och Hara bodlägdens väglyseföreningen.
Ordförande: Erik Olofsson

Byalagets adress: Hara byalag
Hara 170
832 94 Orrviken.
E-post: byalaget@hara.se
Organisationsnummer: 893202-7363