Hara - en lång by med utsikt!

  • Blomtorpet

Blomtorpet

Ett av storsjöbygdens äldsta timmerhus finns på Blomtorpet i norra delen av Hara. Det gamla timmerhuset har årsringsdaterats till 1530-talet d v s tiden då Gustav Vasa regerade.

Hur byggnaden har använts från början är osäkert men på senare tid har den använts till förvaring. Blomtorpet är troligen det enda bevarade torpet av ett 20-tal som funnits i harabygden. Länsstyrelsen har i sin ”Ängs- och hagmarksinventering” tagit med Blomtorpet som välhävdad fodermark med en flora som inte påverkats av gödsling. Huset upprustades 1990 med hjälp av medel från länsstyrelsen.


Källa: Kommunens Översiktsplan för del av storsjöbygden 2000.